<< >>
17. července 2019

V letošním roce si mnoho účastníků připomíná 50 let od světového kongresu adventní mládeže, který probíhal od 22. do 26. července 1969 ve švýcarském Curychu. Byla to událost, ke které byla upřena pozornost církve na celém světě – sešlo se na ní 16 tisíc mladých adventistů. Také z bývalého Československa vyjelo zpoza „železné opony“ 500 mladých adventistů, kteří představili při „večeru národů“ vlastní program.

Setkání pamětníků kongresu mládeže v Curychu je naplánováno na sobotu 24. 8. 2019 ve sboru ve Frýdlantu nad Ostravicí. Tato vzpomínková akce je pojmenována „Ježíš připomíná naději“.

Více…
12. července 2019

Romantický příběh Shewly a Elia, který nedávno vyvrcholil svatbou, je příkladem toho, že podpora dárců z České republiky má pro bangladéšskou mládež větší význam, než by se na první pohled zdálo.

Více…
8. července 2019

Dokumentární film „Milý pane kaplane“, který vytvořila HopeTV, je věnovaný Vězeňské duchovenské péči.

Vězeňská duchovenská péče je aktivita duchovních – kazatelů, farářů a dobrovolníků z různých církví, kteří docházejí do věznic a poskytují duchovní doprovázení, osvětu a pomoc lidem ve vazbě nebo ve výkonu trestu. Církev adventistů sedmého dne je v této iniciativě aktivně zapojena prací kazatelů, kaplanů a dobrovoníků a patří k početně nejzastoupenější službě v této oblasti.

https://youtu.be/_7LjWAkVLDQ
28. června 2019

Od 26. do 27. 10. 2019 bude v Brně probíhat konference žen, která má téma „Žena jako perla“. Hosté budou Dagmar Dorn, Jitka Mlynarčík Kudláčková a Hana Pinknerová.
O čtrnáct dnů dříve, tedy od 11. do 13. 10. 2019, bude ve Strážovicích u Kyjova probíhat již jedenáctá konference mužů. Hostem bude Josef Slowík.

Více…
26. června 2019

ADRABĚH se bude konat v neděli 22. 9. 2019 v parku Ladronka. Připraveny jsou běžecké trasy v délce 10 km, 5 km a ve štafetách 4 x 2,5 km. Samozřejmě bude pamatováno i na nejmenší závodníky. Více informací včetně registrance je možné najít na adrabeh.cz.

20. června 2019

V neděli 9. 6. 2019 po slavnostní konferenční bohoslužbě se poprvé v Brně sešel výbor Česko-Slovenské unie v novém složení. Členové výboru se seznamovali s kompetencemi a principy jednání výboru, schvalovali zahraniční cesty, zabývali se body agendy, které nebyly projednány na konferenci Česko-Slovenské unie, a jmenovali vedoucí a koordinátory oddělení, členy výborů oddělení a správních rad institucí.

Více…
17. června 2019

Záverečný príhovor predsedu Česko-Slovenskej únie M. Pavlíka na slávnostnej konferenčnej bohoslužbe v Brne.

Více…
14. června 2019

Ve středu 12. června zasedala Správní rada Klubu Pathfinder. Zabývala se volbou vedení spolku na dobu dalších pěti let. Roman Buchtel se stal předsedou Klubu Pathfinder, Lukáš Jureček pak místopředsedou. Správní rada také vyjádřila poděkování Davidovi Čančíkovi za vynikající práci v minulých letech.

Více…
10. června 2019

Po každé větší akci se stane, že někomu něco chybí či naopak přebývá. A je tomu tak i u slavnostní konferenční bohoslužby, která se konala v Brně. Pokud jste tedy něco při konferenční sobotě ztratili, nebo naopak našli (brýle, mobilní telefon, doklady,…), zavolejte prosím na telefonní čísla 604 282 351 nebo 608 547 100. Děkujeme všem za pomoc.

10. června 2019

Dopolední část

https://youtu.be/5GS-bdGvtWM
Více…