<< >>
13. února 2017

Oddělení křesťanského domova církve adventistů připravilo k příležitosti Národního týdne manželství šestidílnou minisérii videí a materiálů na téma Ježíšova rodina. Zamyšlením provází Radomír Jonczy, který si do studia pozval rodinného psychologa Jeronýma Klimeše. První díl se zabývá osobou Josefa, Ježíšova otčíma.

 

https://youtu.be/4DxhxHz-1I4

 

Rodinné zázemí je velmi důležitým faktorem pro životní rozvoj nově narozeného člověka. Při přemýšlení o Ježíšově osobnosti je proto zcela přirozené, pídíme-li se po tom, jaké bylo zázemí, ve kterém Ježíš vyrůstal. O jeho dětství a mládí toho moc nevíme. Evangelia nejsou Ježíšovým životopisem. Docela podrobně jsou zde však popsány okolnosti týkající se jeho narození. A právě z nich se dá vyčíst, jací byli jeho rodiče.

Více…

11. února 2017

Mohlo by se snad zdát, že když můžeme počítat s Boží milostí, je nám dovoleno absolutně všechno, protože Bůh přece odpustí každý hřích. Ano, to je sice pravda, ale abychom dosáhli milosti, musíme velmi dobře pochopit podstatu toho, co jsme udělali špatně.

Šestý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Boží milost“.

 

https://youtu.be/TkdybHIT7zM

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

10. února 2017

Od 25. 7. do 7. 8. 2017 bude probíhat ve Španělsku Evropský kongres mládeže církve adventistů. Je nazván „The Journey“. Je určen mladým lidem od 16 do 30 let.

Více…

9. února 2017

Z historie Církve adventistů sedmého dne

 

https://youtu.be/2KbBn319_WY
8. února 2017

V roce 2015 vytvořila ADRA ČR benefiční CD „Do Sýrie nejen za pohádkou“ na podporu dětí syrských uprchlíků v Libanonu. Prodejem CD se podařilo získat 300 tisíc korun, které ADRA ČR použije na jejich vzdělávání. Děkujeme všem, kdo se zapojili a CD si pořídili.

Děti tvoří více než polovinu z 1,5 milionu uprchlíků, kteří nalezli své útočiště v Libanonu. 70 % syrských rodin, které sem utekly, žije v chudobě a většinu příjmů utratí za potraviny a nuzné ubytování. Na vzdělávání dětí se tak obvykle nedostává. Kromě toho děti často musejí vypomáhat jako levná pracovní síla nebo jsou nuceny k žebrání.

Více…

7. února 2017

V sobotu 11. 2. se bude v rámci první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Duchu svatém. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Žijeme ve 21. století a v mnohém jsou naše životy obyčejné. Nejsme v naší zemi pronásledováni, netrpíme pro víru a nemusíme procházet tím, čím procházeli první křesťané. Ale i dnes, stejně jako tehdy, se v našich životech musí projevovat práce Ducha svatého. Jak? Co je to svatost? A jaké nás Bůh chce mít?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Jiřím Tomáškem. K dispozici jsou materiály v češtině i slovenštině. Navštívit je možné sbory v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Jste srdečně zváni.

 

https://youtu.be/a4xM50n0yIA
6. února 2017

Vedle letních týdenních „Manželských setkání“, která je možné považovat za nosnou aktivitu pro manželské páry a rodiny, jsou organizována také setkání nazvaná „Manželský víkend“. Další z nich, které bude probíhat od 31. března do 2. dubna v rekreačním středisku Sola-fide, má název „Manželský restart“. Jeho tématem bude problematika vzájemného naplňování potřeb, vyjadřování lásky a zájmu.

Více…

4. února 2017

V Novém zákoně se dozvídáme, že pokud chceme být součástí Nebeského království, máme usilovat o svatost. Nestačí však jen dělat dobré věci, ale záleží především na naší motivaci.

Pátý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Nebe“.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rxau5dSaV_I

(Anglická verze se slovenskými titulky.)

3. února 2017

Ve dnech od 13. do 19. 2. 2017 bude probíhat Národní týden manželství a Týden křesťanského domova. Pro rok 2017 bylo zvoleno téma: Recept na dobré manželství. Radomír Jonczy pro tuto příležitost připravil materiály s názvem „Ježíšova rodina“. K dispozici jsou v české i slovenské verzi.

Více…

2. února 2017
https://www.youtube.com/watch?v=kN1nCwcbtAg