<< >>
4. května 2015

Humanitární organizace ADRA vypisuje výběrové řízení na na pozici koordinátora zahraničních projektů.  Více…

30. dubna 2015

Správní rada české pobočky adventistické humanitární organizace ADRA se dohodla s Michalem Čančíkem na ukončení jeho funkce ředitele této pobočky k 27.4. 2015 a od tohoto dne jmenovala novým ředitelem Radka Špinku (na snímku). Michal Čančík zůstává spolupracovníkem ADRA. Radkovi Špinkovi je 46 let, narodil se ve Frýdku-Místku, je ženatý a bezdětný. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. V organizaci ADRA je od roku 1999, působil na humanitárních misích ADRA při živelních pohromách, válečných konfliktech nebo v nejchudších oblastech v Indii, Afghánistánu, v Severní Koreji, Pákistánu, Gruzii, Jižní Osetii, Bangladéši a dalších zemích.

28. dubna 2015

Žít společně v Kristu blíž Bohu, blíž jeden druhému v církvi, blíž lidem vně církve a blíž přicházejícímu Božímu království. To jsou hlavní směry dalšího rozvoje Církve adventistů sedmého dne v Čechách podle Vize Českého sdružení sborů církve na léta 2015 až 2019 přijaté delegáty z příslušných sborů a institucí na druhé části konference sdružení uskutečněné v neděli 26.4. v Praze. Po novém předsedovi Vítu Vurstovi zvolili delegáti novým tajemníkem sdružení Davida Čančíka a novým hospodářem Csabu Čáka. Věkový průměr nových vedoucích sdružení (na snímku níže) je poprvé v historii nižší než čtyřicet let. Zvolen byl také nový výbor sdružení, který konference pověřila výběrem a volbou vedoucích jednotlivých oddělení služby církve.

Více…

28. dubna 2015

Pobočky celosvětové adventistické humanitární organizace ADRA v České a Slovenské republice ve spolupráci s pobočkou ADRA v Nepálu a dalšími zahájily pomoc lidem postiženým v sobotu 25.4. ničivým zemětřesením v Nepálu s epicentrem v oblasti Lamjung. ADRA v České a Slovenské republice vyhlásila veřejné sbírky. Thierry Van Bignoot, ředitel ADRA International pro záchranný management, vyzývá i k modlitbám: “Prosíme o modlitby za lidi v Nepálu a za náš tým na místě.“

Více…

20. dubna 2015

Teologický seminář církve adventistů v Sázavě zve všechny zájemce o studium z České i Slovenské republiky do svých prostor na setkání „MiniVOSA“ v sobotu 2.5. Začíná v 10 hodin bohoslužbou s kázáním a písněmi, pokračuje společným obědem, prezentací školy a tématickými soustředěními podle zájmu. Organizátoři prosí všechny zájemce, aby svou účast potvrdili alespoň 3 dny předem na elektronickou adresu tscasd@tscasd.cz. Teologický seminář vzdělává zájemce o duchovenské a pastoračně sociální povolání k trvalé křesťanské zkušenosti, schopnosti šířit učení Bible slovem, písmem i službou, a to nadšeně, vyváženě, s láskou k lidem a na potřebné odborné úrovni. Adresa školy je Sázava, Radvanice 29.

Více…

20. dubna 2015

V nedeľu 19.4. sa v Považskej Bystrici stretol na prvom rokovaní novozvolený výbor Slovenského združenia zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Tajomník Česko-Slovenskej únie cirkvi Peter Čík v úvodnom zamyslení poukázal na dvanásť vlastností prvokresťanskej cirkvi podľa biblickej správy v knihe Skutky apoštolov (2,41-47). Po modlitbe predseda Slovenského združenia Bohumil Kern (na snímke) poďakoval členom výboru za ich ochotu slúžiť v tejto zodpovednosti a kvetinami obdaroval tri ženy, ktoré sú súčasťou kolektívu. Predseda združenia potom predstavil víziu cirkvi schválenú delegátmi nedávnej konferencie a položil dôraz na jej jednotu – s Bohom, vo vedení a výbore združenia a vo všetkých zboroch cirkvi na Slovensku. Zdôraznil, že je potrebné pripraviť seba, naše rodiny, zbory, cirkev a naše okolie na splnenie úlohy, ktorú Ježiš zanechal svojim učeníkom: „Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden  druhému“ (Evanjelium podľa Jána 13,35). Členovia výboru sa potom spolu modlili, krátko sa predstavili a navzájom sa delili o svoje predstavy týkajúce sa súčasnosti i budúcnosti cirkvi.

Více…

19. dubna 2015

O víkendu 10. až 12. 4. se téměř 140 žen ze sborů Církve adventistů sedmého dne z Moravy a Slezska setkalo v Malenovicích na 6. konferenci žen. Pod názvem „Čtvero ročních období“ program provedl účastnice celým životem ženy, přednášející je obohatili inspirativními myšlenkami, organizátoři připravili také duchovní písně, dárky i dobré jídlo. To vše v krásném prostředí jarních Beskyd. „Čas naplněný oslavou našeho Pána,“ vyjádřila svůj pocit ze setkání Daniela Jurczková, která se jej zúčastnila poprvé.

Více…

17. dubna 2015

Mezi 142 studenty zavražděnými ve čtvrtek 2. 4. islamistickými ozbrojenci na státní univerzitě v Garisse na východě Keni bylo i deset adventistů, oznámili tamější vedoucí církve. Mezi mrtvými byl také Eric Nyumbuto, vedoucí studentského adventistického sboru na univerzitě. „Nelze ani vypovědět, jak strašlivé bylo zakusit tuto událost,“ řekl Philmon Okal, jeden z prvních policistů zasahujících při tomto útoku a vedoucí sobotní biblické školy ve sboru církve adventistů v Garisse. „Ale tato hrůza nám připomíná, že Ježíšův druhý příchod je velmi blízko,“ dodal Philmon Okal, „musíme tím více očekávat ten den, kdy se násilí, smrt a ničení stanou navždy minulostí.“ Více…

13. dubna 2015

Delegáti konference Českého sdružení sborů církve adventistů zvolili v neděli 12.4. v Praze novým předsedou sdružení Víta Vursta (na snímku), kazatele z Poděbrad. Přijali také doporučení sborům, aby vytvořily společné okrskové rady pro účinnější koordinaci své činnosti v regionech, lepší vzájemné sdílení duchovních obdarování svých členů a informovanost. Rozhodli také o tom, že sdružení bude prostředky poskytované církvi státem jako odškodnění za majetkové újmy v době komunismu evidovat zvlášť a budou využívány na sociální a humanitární činnost církve, podporu vzdělávacích a misijních projektů a na zajištění efektivního a hospodárného provozu sborových nemovitostí.

Více…

12. dubna 2015

Rusky mluvící sbor Církve adventistů sedmého dne v Praze – Nuslích, Žateckých 1169/11, srdečně zve na slavnostní bohoslužbu k 10. výročí svého vzniku. Bohoslužba se koná v modlitebně na uvedené adrese v sobotu 2.5. od 10 hodin a promluví na ní místopředseda celosvětové Generální konference církve a předseda Biblického badatelského institutu církve Artur Štele, původem z Ruska, s manželkou Galinou Štele, lékařkou a teoložkou. Po skončení bohoslužby čeká na účastníky pohoštěni se specialitami ukrajinské kuchyně. Artur a Galina Štele (na snímku) vystoupí v Praze také s duchovními přednáškami o Boží péči a vedení v dějinách církve, v pátek 1. a v sobotu 2.5. vždy od 19 hodin v modlitebně církve na Smíchově, Peroutkově 2482/57 a v neděli 3.5. od 11 hodin v Nuslích, Žateckých 1169/11.