<< >>
30. září 2015

29. září 2015

První konference žen pořádaná církví adventistů v Čechách se uskuteční o víkendu 23. až 25.10. v Telči a bude mít téma Čtvero ročních období aneb Vše má svůj čas. Symbolickými obdobími jara, léta, podzimu a zimy v životě ženy provede účastnice Milena Mikulková, lektorka životních dovedností. Stejné téma s magistrou Mikulkovou absolvovaly letos i moravské a slovenské ženy na konferencích v dubnu v beskydských Malenovicích a v září v tatranské Račkové Doline.

Více…

25. září 2015

O víkendu 16. až 18. 10. organizuje církev adventistů na Moravě již posedmé Konferenci mužů – inspirativní setkání zaměřené na budování mužství. Název letošního setkání je FAIR PLAY a hosty budou kazatelé Bohumil Kern (na snímku) ze Slovenska a  Jiří Veselý z Moravy. Do krásného prostředí přírodní rezervace nedaleko Frýdku-Místku jsou zváni všichni muži, kteří chtějí žít FAIR a touží být Bohem proměňování k Jeho obrazu. Bližší informace poskytne Martin Žůrek na telefonu 775789038. Přihlásit se lze na internetové adrese //mss.casd.cz/kd

Více…

24. září 2015

V neděli 20.9. se v Bratislavě ke společným modlitbám a jednání sešel Výbor Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Setkání zahájil předseda Moravskoslezského sdružení církve Karel Staněk (na snímku) zamyšlením z Bible, z Evangelia podle Matouše 15,21-28. Ježíšovi učedníci chtěli, aby je jejich Učitel zbavil cizí, pohanské ženy prosící o pomoc. Ježíš reagoval po svém, šel cestou náročnosti vůči nim i vůči potřebné ženě, aby nakonec dal její víru svým učedníkům, tedy i nám, za příklad. Výbor schválil výzvu k uprchlické krizi (předchozí článek níže), termín mimořádné konference unie na 23.10. 2016 v Brně a ukončení denního studia v režimu vyšší odborné školy na Teologickém semináři církve v Sázavě.

Více…

24. září 2015

Téma „Modlitba a uzdravení“ má letošní duchovní motivační setkání v Kroměříži, které se uskuteční o víkendu 9. až 11.10. Hostem bude doktor Bruce Bauer z Andrewsovy university v USA, který působil tři desítky let jako křesťanský misionář v Japonsku, Mikronésii a Kambodži. Promluví o svých zkušenostech a poznatcích s modlitbami za tělesná, duševní i duchovní uzdravení. Přihlášení je možné jen elektronicky na internetové adrese https://goo.gl/bkBeUN.

Více…

21. září 2015

Výbor Česko-Slovenské unie církve adventistů schválil na svém zasedání v neděli 20.9. v Bratislavě následující Výzvu Církve adventistů sedmého dne v České a Slovenské republice k tzv. uprchlické krizi:

Církev adventistů sedmého dne v České a Slovenské republice, v souladu s pobočkami své humanitární organizace ADRA v ČR a SR, vnímá aktuální tak zvanou uprchlickou krizi v Evropě jako příležitost pro všechny evropské křesťany k následování slov z Kristova podobenství o Božím soudu „hladověl jsem, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne“. S příchodem cizích potřebných lidí jsou vždy spojeny určité problémy a nároky na všechny, kteří jsou žádáni o pomoc. Objevuje se i zneužívání pohostinnosti. Pán Ježíš Kristus očekává od svých následovníků, že tyto problémy a nároky budou prakticky a s rozvahou řešit v zájmu potřebných, se kterými se sám ztotožňuje, bez nenávisti, s láskou a soucitem. S radostí se k tomuto úkolu přihlašujeme a vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby praktickou občanskou pomocí s řešením vzniklých problémů a laskavou podporou trpělivě překonávali všechny projevy nenávisti a nesnášenlivosti, které se v souvislosti s uprchlickou krizí ve společnosti objevily. V této krizi nejde o naše území, ale o naše srdce. Nedopusťme, aby podlehla zlobě a nenávisti, před kterou mnozí příchozí potřební prchají. Nechme v našich srdcích zvítězit Boží lásku, milosrdenství a účinnou službu všem potřebným bez rozdílu pohlaví, věku, rasy či vyznání. Prosme Boha o moudrost a sílu k vlastním správným řešením nastávajících problémů i o správná rozhodnutí našich politických představitelů.

19. září 2015

Víkendové setkání mužů „Chlapi sobě“ se uskuteční 2. až 4.10. v malebném prostředí Krkonoš, v roubence „Rozárka“ v Benecku. „Je to jedinečná šance pro všechny příslušníky mužského pohlaví, kteří chtějí prožít nefalšovanou pánskou jízdu s předním českým psychologem Jeronýmem Klimešem,“ zve organizátor akce Radomír Jonczy. Na programu jsou témata:  1. Role muže včera a dnes 2. Být sám sebou 3. Psychohygiena a zvládání stresu 4. Homosexualita. Účastníci se  mohou těšit i na společné rozhovory, zpívání, modlitby, dobré jídlo a legraci. Chybět nebude ani táborák a příležitost ke sportovnímu vyžití. To vše za pouhých 800 korun. Bližší informace Radomír Jonczy poskytne na svém telefonu 739345670. Zájemci se mohou hlásit písemně na elektronické adrese: jonczy@centrum.cz.

18. září 2015

Před deseti lety, v září 2005 se z iniciativy tehdejšího vedoucího oddělení dětské sobotní školy Bible v Česko-Slovenské unii Církve adventistů sedmého dne Milana Kašlíka rozběhlo internetové vzdělávání učitelů. Tedy malý církevní e-learning. Kladl si a stále si klade za cíl nabízet především učitelům dětské sobotní školy Bible odborné vhledy do jejich práce pro děti. V říjnu začíná již 11. školní rok tohoto internetového vzdělávání 2015/2016 určený učitelům i rodičům jako Internetové vzdělávání rodičů a učitelů (IVRU). Zájemci se mohou přihlásit do konce září na ivru@casd.cz.

Více…

15. září 2015

Církev adventistů sedmého dne v Evropě vyzvala k soucitu a modlitbě za tisíce přicházejících uprchlíků. Zoufalí migranti a žadatelé o azyl ze Středního východu, Afriky a jižní Asie zaplavili v létě Evropu po tisících a kontinent postavili před rozhodnutí, jak se s nimi vypořádat. „Jsme všichni děti téhož Otce. Je čas držet pohromadě a sdílet Boží hojnou lásku ke každému z nás,“ řekl Mario Brito, předseda Interevropské divize církve adventistů. „Kéž Pán žehná všechny tyto trpící migranty. Kéž nám Pán dá milosrdné srdce. “

Více…

14. září 2015

V nedeľu 13.9. sa v Poprade stretol na svojom druhom rokovaní výbor Slovenského združenia zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík v úvodnom zamyslení poukázal na to, že často citovaná jedenásta kapitola epištoly k Židom je ohraničená dvakrát slovíčkom vytrvalosť (Žid 10,36 a 12,1). Ide o terminológiu spájanú s vytrvalostným behom, ktorú autor aplikuje do života kresťanov. Je potrebné sa naučiť umeniu rozložiť si sily. Text Žid 12,1 vyzýva k aktivite aj nás: „..preto aj my bežme…“ Hrdinovia viery v 11. kapitole sa stávajú symbolicky našimi svedkami – fanúšikmi, ktorí majú skúsenosť s behom. Obrazne odovzdávajú ako „oblak svedkov“ štafetu nám. Zomierali v nádeji, že budeme v ich vytrvalosti pokračovať. Každý z nich by nám mohol niečo odovzdať. Náš beh je nasledovaním Ježiša, je maratónom s nádejou a s jasným cieľom. Vytrvalosť je veľmi dôležitá. Majme pred očami Ježiša a bežme s pohľadom upreným na Neho.

Více…