<< >>
11. ledna 2016

České děti již pomalu myslí na pololetní vysvědčení, bangladéšským začíná v lednu nový školní rok. Zatímco pro české děti je škola samozřejmostí, pro bangladéšské vytouženým snem. A právě tento sen, chodit do školy a naučit se číst a psát, plní bangladéšským dětem již 16 let jejich čeští a slovenští „rodičové“. Do školy je posílají prostřednictvím programu BanglaKids (dříve BangBaby) humanitární organizace ADRA. Pravidelnými dary jim zajišťují vzdělání, stravu, lékařskou péči a naději na lepší budoucnost v jedné z nejchudších zemí světa.

Více…

1. ledna 2016

Přes určitou pomoc sborů při loňské uprchlické krizi se ukázalo, že reakce církve v Evropě na podobné velké výzvy současnosti je jen velmi pomalá a nesmělá. Uvádí to ve svém novoročním poselství předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne Mário Brito (na snímku). Ačkoli církev v Evropě není mezi těmi, jejichž členské základny strmě klesají, pokud se přístup vedoucích i členů církve zásadně nezmění, toto nebezpečí jí podle Mária Brita brzy dostihne. „Potřebujeme vést lidi z chaosu, strachu a nejistoty k Ježíši Kristu,“ vyzývá předseda. Přinášíme překlad celého jeho poselství:

Více…

31. prosince 2015

24. prosince 2015

S velkým zájmem přímých i internetových účastníků se setkala konference Hudba v bohoslužbě, kterou uspořádal v Praze Teologický seminář církve adventistů. Podle hlavního hosta konference, doktorky Lilianne Doukhanové (na snímku), muzikoložky z Andrewsovy univerzity v USA, se bohoslužebná hudba v čase mění, stejně jako asociace vzbuzované různými hudebními styly a nástroji. Mění se generační, národnostní, etnické i kulturní složení evropských církevních sborů a ty by měly dbát na to, aby jejich hudbě současní lidé rozuměli. Jinak se církev stává „jinou planetou“ a pro mnohé příchozí se účast na  bohoslužbě stává kulturním šokem. Lilianne Doukhanová představila na konferenci i nový český překlad své knihy o duchovní hudbě „Sladěni s Bohem“, kterou nabízí vydavatelství Advent Orion Praha. Záznam z konference pořídila internetová televize HopeTV a je k dispozici na YouTube.

Více…

21. prosince 2015

Krásných 415 tisíc korun přinesl humanitární organizaci ADRA benefiční koncert, který pořádali pod hlavičkou neziskové organizace Crosspoint manželé Martin a Ester Rážovi v sobotu 12. prosince v Olomouci. Prostředky budou využity na rozvoj dobrovolnictví v Česku, především na rozvoj projektu „dobrovolníci domů“, kdy dobrovolníci navštěvují seniory v jejich domácím prostředí. Druhá část výtěžku bude použita na nákup obědů a oblečení pro chudé děti ze základní školy v ukrajinském Mukačevu. Díky sbírce bude moci obědvat 200 dětí z této školy více jak jeden měsíc zdarma.

Více…

19. prosince 2015

 

18. prosince 2015

Na pražských Olšanských hřbitovech se konal při příležitosti Dne českého vězeňství v pondělí 14.12.2015 vzpomínkový pietní akt u hrobu filozofa, pedagoga, teologa a především průkopníka a reformátora nových metod v napravování zločinců cestou jejich vzdělávání a mravní výchovy Františka Josefa Řezáče. Je považován za zakladatele moderního českého vězeňství. Prosazoval také pomoc propuštěným vězňům po odpykání trestu ze strany obcí, církve a podpůrných spolků na bázi dobrovolnictví. Právě tuto jeho úlohu zdůraznil na setkání předseda spolku dobrovolníků pomáhajících odsouzeným lidem Vězeňská duchovenská péče Pavel Zvolánek z církve adventistů. Vzpomínkový akt uváděl hlavní kaplan Vězeňské služby ČR Pavel Kočnar.

Více…

16. prosince 2015

Ve dnech 26. až 29. listopadu se v německém biblickém středisku Hohegrete uskutečnilo setkání OCI (Outpost Centers International) pro západní Evropu. OCI je dlouholetou a stabilní podpůrnou organizací Církve adventistů sedmého dne. V současné době zastřešuje 110 samofinancujících se misijních institucí z celého světa. Organizace se profiluje v oblasti vzdělávání formou misijních a zdravotně misijních škol, službě společnosti v oblasti zdraví a naplňování potřeb, sociální službě a misii prostřednictvím médií. Z České a Slovenské republiky prezentoval Roman Uhrin projekt Klubů zdraví, do kterého byly mnozí ze zúčastněných již zapojeni, pro další to byla motivace k jejich zakládání. Také vedl jeden z wokshopů zaměřený na zakládání Klubů zdraví. Robert Žižka představil komplex aktivit spolku Prameny zdraví v kontextu aktivit ve spolupráci s církví. Otakar Jiránek, majitel a ředitel společnosti Country life, představil historii, současnost i plány rozvoje obchodů a restaurací se zdravou výživou a bioproduktů.

Více…

14. prosince 2015

Syrské děti mají zkušenosti, o jaké by nikdo z nás nestál – zkušenosti s válkou. Adventistická humanitární organizace ADRA jim chce pomoci v Libanonu, kde je v současné době nejvíce uprchlíků a kde máme své spolupracovníky. Projektu „Charitativní audio CD“ se můžete zúčastnit také. Zakoupením krásných syrských pohádek, písniček a říkanek tak uděláte radost dětem českým a my díky vám postavíme školu těm syrským v Libanonu – potřebují to! Cena je 150,- Kč a zakoupit jej můžete v prodejnách Country Life a na www.countrylife.cz.  Nebo ho lze objednat přímo u nás na Adře: Barbora Němcová, barbora.nemcova@adra.cz, 734 795 306.

 

 

11. prosince 2015

Teologickou konferenci na téma „Hudba v bohoslužbě“ v sobotu 12.12. konanou v Praze ve Společenském centru Bethany (Za Brumlovkou 4, Praha 4) bude přímo přenášet internetová televize HopeTV. Přenos začne v 11:30 hodin kázáním Jiřího Tomáška „Tváří v tvář“. Hlavní blok konference začne ve 13:15 hodin, předpokládaný závěr je před 19. hodinou. Konference bude poté v neděli pokračovat v užším kruhu aktivních hudebníků v aule Teologického semináře v Sázavě. Záznamy přednášek budou k dispozici v archivu na stránkách internetové televize.