Jesus-3149505_640_pixabay

Proč se modlíš?

Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.  Jeremjáš 33‚3 Hlavním důvodem modlitby není získat nějaké věci nebo přimět Boha, aby jednal v náš prospěch. Hlavním smyslem a důvodem modlitby je lépe poznat Boha a umožnit mu konat to, co by bez naší...
čti dále
Pixabay,Prayer-1308663_640

Opravdu slepí!

Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.“            Jan 9‚1–3 V příběhu vystupuje...
čti dále
Cemu verime

Přátelství a věrnost

V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.           Přísloví 17‚17 Přátelé, které se rozhodnete přijmout co nejhlouběji do srdce, mohou skutečně změnit způsob, jakým přemýšlíte a jednáte, a tak se stát nástrojem vaší změny. Pokud si vyberete přátele, kteří věří věcem, kterým vy nevěříte, nebo mají uvolněnou...
čti dále