<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. Kazatel 11‚9 „Hlavní je adrenalin! Na ostatním nezáleží!“ Podobná slova jsem slyšel už...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 19. července 2018Zamyšlení

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Kazatel 11‚1.2 „Co máš sníst zítra, sněz dnes. Co máš udělat dnes, nechej na zítřek. Možná tu zítra nebudeš!“...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 18. července 2018Zamyšlení

Blaze tobě, země, je-li tvůj král vznešeného rodu a tvá knížata jídají v náležitý čas pro posilnění, a ne pro opilství. Kazatel 10‚17 Vůbec bych se nedivil, kdyby nadpis článku vyvolal ve vaší mysli konkrétní tvář nebo jméno člověka, který přesně odpovídá popisu. V naší zemi jich máme...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 17. července 2018Zamyšlení

Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Kazatel 9‚10 Patřím k lidem, které přitahují záhady a tajemno. Mám spoustu otázek, na které se jen těžko hledá odpověď. Jednou z nich je i otázka, co...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. července 2018Zamyšlení

Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle. Tvé šaty ať jsou v každé době bílé a tvá hlava ať nepostrádá vonný olej. Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 15. července 2018Zamyšlení

Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Kazatel 9‚5 Smrt nepatří mezi témata, o kterých bychom si rádi povídali. Myšlenkám o smrti se raději vyhýbáme. A také ti, kteří říkají, že se smrti nebojí, mají strach z umírání.Šalomoun...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 14. července 2018Zamyšlení

Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Kazatel 9‚4.5 Na školení, které se týkalo doprovázení umírajících, jsem dostal otázku,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. července 2018Zamyšlení

To všechno jsem viděl ve dnech své pomíjivosti: Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho žije i při své zlobě. Nebuď příliš spravedlivý ani nadmíru moudrý; proč by ses měl zničit? Kazatel 7‚15.16 „Neházejte perly sviním!“ Tato slova v našem jazyku tak zdomácněla, že je mnozí...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. července 2018Zamyšlení

Lépe je slyšet důtku od moudrého než poslouchat opěvování od hlupáků, neboť jako praskot trní pod hrncem je smích hlupáka. I to je pomíjivost. Kazatel 6‚5.6 Máte rádi kritiku? Já ne. Pochvalu mám raději. Život mne ale učí tomu, že bych si měl vážit i těch,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. července 2018Zamyšlení

Sladký je spánek toho, kdo pracuje, ať jí málo nebo mnoho, ale boháčovi nedopřeje spánku sytost. Je zlý neduh, který jsem pod sluncem viděl: vlastníkovi je ke zlému bohatství, jež střeží. Po úmorné lopotě může o bohatství přijít a syn, jehož zplodil, stojí s prázdnou rukou. Kazatel...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 10. července 2018Zamyšlení